RegenMed Info Pacienti
Servicii si tratamente decontate de C.A.S.

 • Spitalul RegenMed oferă servicii medicale de recuperare în regim de spitalizare continuă decontate de CAS
 • Spitalul percepe tariful de 360 lei/zi pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort
Conditii de internare-externare

Acte necesare la internare:

 • Card de sănătate
 • Bilet de trimitere CAS de la medicul de familie/medicul specialist
 • Cupon de pensie/adeverință de salariat
 • Carte de identitate/pașaport
 • Documente medicale anterioare

Acte necesare la externare:
 • La externare pacientul primeste o scrisoare medicala in care sunt specificate starea actuala a pacientului, indicatii terapeutice, regim de viata si informatii privind dispenserizarea afectiunilor
Drepturile si obligatiile pacientilor asigurati

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. 

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului. 
Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

 1. pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
 2. lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
 3. criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
 4. alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
 5. tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
 6. internarea si externarea bolnavilor;
 7. masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
 8. conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
 9. prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 10. modul de informare a asiguratilor;
 11. coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006. 
Asiguratii au urmatoarele drepturi:

 1. sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
 2. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 4. sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 5. sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 8. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 9. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 10. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 11. sa beneficieze de dispozitive medicale;
 12. sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 13. sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 14. sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 15. sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.  
Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

 1. sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 2. sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 3. sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 5. sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 6. sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 7. sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.
Drepturile si obligatiile pacientilor internati

Drepturile pacientului internat:

 1. Pacientii au dreptul la ingrijirea sanatatii la cel mai inalt standard, indiferent de statutul social, varsta, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
 2. Pacientii au dreptul la adresabilitate libera la asistenta medicala, conform prevederilor legale.
 3. Pacientii au dreptul de a cunoaste identitatea, statutul profesional si calificarea celor care asigura serviciul de sanatate.
 4. Dreptul de a fi informati in legatura cu starea sanatatii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul si prognoza afectiunii.
 5. Informatiile trebuie comunicate pacientilor intr-o maniera adecvata capacitatii lor de intelegere. Daca pacientul nu vorbeste limba oficiala, trebuie sa existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat si de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activitati de cercetare /invatamant care implica persoana sa.
 7. Dupa ce au fost informati asupra tratamentului pacientii au dreptul sa-l accepte sau sa-l refuze.
 8. Cand pacientii sunt incapabili sa-si exprime vointa si este necesara interventia  medicala  de urgenta consimtamantul poate fi presupus daca nu exista elemente exprimate anterior de pacient, care sa ateste refuzul consimtamantului.
 9. In cazul pacientilor fara discernamant consimtamantul este exprimat in scris de apartinatorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacientii au dreptul de a fi informati asupra facilitatilor de care dispune spitalul pentru asistenta personala, siguranta si confortul sau.
 11. Dreptul pacientului la intimitate si la confidentialitatea tuturor informatiilor legate de afectiunea sa.
 12. Pacientii au dreptul de a fi vizitati cu conditia respectarii programului de vizita stabilit de conducerea spitalului si de fiecare sectie in functie de specificul sau.
 13. Pacientii au dreptul sa primeasca la cerere servicii religioase.
 14. Dreptul la continuitatea ingrijirilor. 
 15. Pacientii au dreptul de a li se examina si rezolva plangerile intr-o maniera justa, eficienta, prompta si de a fi informati asupra rezultatului.
 16. Dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile, convingerile si intimitatea pacientului.

Obligatiile pacientului internat:
 1. Pacientii internati sunt obligati sa poarte pe durata internarii tinuta regulamentara de spital.
 2. Sa respecte Regulamentul Intern al spitalului.  
 3. Sa utilizeze infrastructura spitalului in scopul pastrarii unei igienei corporale optime.
 4. Sa nu paraseasca unitatea sanitara fara acordul medicului.
 5. Este interzis consumul de bauturi alcoolice, droguri (etnobotanice si cele de mare risc) si fumatul in incinta spitalului.
 6. Sa respecte unitatea sanitara si sa aiba o atitudine civilizata atat fata de personalul medical si de ingrijire, cat si fata de ceilalti pacienti.
 7. Sa respecte programul de liniste intre orele 22:00 – 06:30, interval orar in care nu este permisa tulburarea linistii
 8. Sa pastreze curatenia in incinta spitalului.
 9. Este interzisa degradarea mobilierului si bunurilor din dotarea sectiei si spitalului.
 10. Sa respecte toate activitatile privind igiena si curatenia care se desfasoara in spital, inclusiv in saloane (activitatea infirmierelor incepe la ora 6:30).
 11. Sa permita aerisirea saloanelor de cel putin 2 ori pe zi, si ori de cate ori este nevoie.
 12. Sa respecte programul de servire a mesei.
 13. Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera).  
 14. Sa  evite convorbirile telefonice dupa orele 22:00, acestea  putand fi efectuate numai in cazuri de stricta necesitate.
 15. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti.
 16. Sa respecte programul de vizita afisat in incinta spitalului.
 17. Sa achite contravaloarea serviciilor de cazare cu grad inalt de confort si masa conform tarifelor afisate.
 18. Sa  foloseasca toate facilitatile din unitatea sanitara cu responsabilitate si atentie, in caz contrar putand suporta contravaloarea eventualelor defectiuni.
Program de vizite

In contextul pandemiei cu Covid-19, este strict interzis accesul vizitatorilor in incinta spitalului. Aparținătorii vor putea comunica telefonic cu pacienții internați la telefon 0365-912.


Avand in vedere faptul ca Spitalul RegenMed asigura pacientului servirea mesei, se interzice beneficiarului/reprezentantului legal/apartinatorului sa introduca in spital alimente si/sau bauturi pentru a fi consumate de pacient.

Responsabilitatea pentru orice urmari – intoxicatii cauzate de starea necorespunzatoare a alimentelor /bauturilor, nerespectarea de catre pacient a regimului alimentar indicat pentru afectiunea de care sufera, asfixierea prin inecare cu alimente/bauturi, etc. – revine in exclusivitate beneficiarului/reprezentantului legal/apartinatorului, dupa caz, Spitalul RegenMed neasumandu-si nicio responsabilitate in acest sens.
Orar de functionare

Programul de functionare al receptiei este urmatorul :

 • Luni – Vineri: 08:00 – 20:00
 • Sambata: 09:00 – 14:00
 • Duminica inchis

Programari pentru internare: 0365 - 912

 • E-mail: receptie@regenmed.ro
 • Telefon : 0365-430-200
anmcs